Gravide Opbevaring af stamceller fra navlesnoren

Opbevaring af stamceller fra navlesnoren

En investering i fremtiden

Opbevaring af stamceller fra navlesnoren er en ydelse, som kun findes i privat regi i Danmark.

Det betyder at man som kommende forælder selv skal søge viden om de forskellige muligheder, som der findes inden for dette felt, ligesom man selv skal tage kontakt til stamcellebanken for at blive kunde, hvis man ønsker at barnet skal have gemt sine navlesnorsstamceller.

Når et barn kommer til verden, er der fortsat en smule af barnets blod tilbage i navlesnoren efter den er klippet over. Dette blod indeholder nogle af de særlige byggesten, som vi kalder stamceller.

Stamceller har til opgave at lave nye celler eller kopier af sig selv, så cellefornyelsen hele tiden kan opretholdes i kroppen.

Stamceller fra navlesnorsblod har været anvendt siden 1988 til sygdomsbehandling, og i dag kender man til 80 forskellige sygdomme, hvor stamceller fra navlesnorsblod kan indgå i behandlingen.

Navlesnorsvævet indeholder, ligesom blodet, også stamceller og netop denne type stamceller forventer man i fremtiden får en stor betydning indenfor regenerativ medicin.

Stamceller kan sikres én gang i livet, uden at der skal gøres nogle former for indgreb og det er i forbindelse med fødslen. Stamcellerne opsamles nemlig fra hvad der kan betegnes som et restprodukt, da såvel navlesnor, som det blod der er tilbage her, normalt smides ud efter fødslen. Opsamlingen er smertefri og ukompliceret og derfor helt uden ricisi for både mor og barn.

Stamcellerne behandles efterfølgende i et højteknologisk laboratorie og fryses ned i nitrogen til minus 184 grader. Derved bringes stamcellerne i biologisk dvale, og de bibeholder deres særlige egenskaber.

Skal stamcellerne bruges i fremtiden, så ligger de klar til anvendelse, så man som familie kan undgå en unødig lang ventetid på at finde egnede stamceller.

Søskende kan i øvrigt til en hvis grad “krydsforsikre” hinanden, da man ved, at der som minimum er 25% chance for vævstypematch.

Hos Storkereden brænder vi for, at du/I er godt klædt på til at træffe forskellige valg for jeres forløb og for jeres familie, – også hvis disse skulle omhandle stamcelleopbevaring.

Husk du kan få 1000 kroner i rabat på din fødselspakke (normal pris 1.995,-), hvis du skal have opsamlet stamceller med Save Stem Cell Center og samtidig er (eller tidligere har været) kunde hos Storkereden.nu

Læs mere på vita34.dk

Storkereden
Fertilitetsklinik

I er ikke alene
om jeres
ufrivillige
barnløshed

I Danmark kæmper mere end hver tiende af ufrivillig barnløshed. I 2021 blev der udført over 30.000 fertilitetsbehandlinger på danske patienter. Storkereden Fertilitetsklinik vil meget gerne hjælpe jer til drømmen om en baby.

Storkereden
Scanningsklinik

Oplev jeres barn
i 3D eller 4D og
få tryghed med en
trivselsvurdering

Med en 3D-scanning får I den ekstra dimension, der giver billedet dybde, og det er som at se jeres barn i virkeligheden. 4D betyder, at man kan se barnets i bevægelse/live, mens man scanner.

Få en snak med Storkeredens
dygtige jordemødre

Få en tryg og
god graviditet
med Storkeredens
jordemødre

Som et rigtig godt og tiltrængt supplement/alternativ til det offentliges tilbud om rutinemæssige jordemoderkonsultationer, tilbyder vi jordemodersamtaler, med vores dygtige og erfarne jordemødre.


+45 26 84 04 00
info@storkereden.nu

Storkereden Slagelse
Sorøvej 108
4200 Slagelse

Storkereden Holbæk
Smedelundsgade 16
4300 Holbæk

Storkereden Fensmark /Næstved
Næstvedvej 2 (Fensmark)
4684 Holmegård ( Sundhedshuset ifm Brugsen)