Gravide NIP-test

NIP-test

Non Invasiv Prænatal Test

Det er en test, som kan give dig som gravid en meget sikker risikovurdering i forhold til Downs syndrom og den kan tages fra graviditetsuge 10+0.

Risikoberegningen ved en NIPT er mere præcis end den traditionelle nakkefoldsscanning.

NIP-Testen har en stor nøjagtighed med en detektionsrate på over 99 % og en lav falsk-positiv rate på under 0,1 % for Trisomi 21-screening.

Det er vigtigt, at den falsk positive rate er så lav som mulig, så man ikke udsætter fosteret for et unødvendigt indgreb fordi man fejlagtigt tror, at der er noget i vejen. Den falsk positive risiko ved nakkefoldsscanning kombineret med doubletest er til sammenligning 2-5%.

I ca. 1-5% af alle NIP-Tests er det ikke muligt at isolere nok af fosterets DNA til at give et sikkert svar. Det kan give op til en uges forsinkelse, fordi laboratoriet i første omgang prøver at rense prøven yderligere op.
I få tilfælde skal der tages en ny blodprøve, som naturligvis laves uden beregning.

Hvordan tages NIP-Testen

NIP-Test er en almindelig blodprøve, som vi tager fra dig som gravid.

Vi scanner dig altid først for at fastslå, hvor langt du er i graviditeten, hvor mange fostre, der er og om graviditeten forløber normalt.

Forud for blodprøven skal du naturligvis give dit samtykke til at få foretaget testen og at du har forstået mulighederne og begrænsningerne. Prøven sendes til analyse på Life Genomics’ laboratorium i Göteborg.

Dna’et i prøven analyseres og når svaret foreligger, kontakter vi dig altid pr. telefon. Vi sender også svaret til dig på mail, efter vores telefonsamtale.

Kønnet på dit barn kan ydermere identificeres med 99.8% sikkerhed.

Kvinder, som typisk får lavet NIP-Test er ofte

  • Dem med øget risiko ved nakkefoldscanning
  • Gravide + 40 år
  • IVF gravide
  • Kvinder der tidligere har været gravide med et barn med trisomi 13,18 eller 21
  • Gravide som ønsker en ekstra tryghed

Kvinder, som ikke tilrådes en NIP-Test

  • Trillingegravide (eller gravide med mere end tre fostre)
  • Tvillingegraviditet, hvor den ene tvilling er død
  • Hvis du som gravid er organ eller stamcelle-recipient
  • Hvis du som gravid har en kræftsygdom med metastaser
  • Hvis en af forældrene har en trisomi

Pris

Denne screening koster kr. 5.ooo,- og du skal regne med at undersøgelsen hos os tager cirka 45 minutter.

Storkereden
Fertilitetsklinik

I er ikke alene
om jeres
ufrivillige
barnløshed

I Danmark kæmper mere end hver tiende af ufrivillig barnløshed. I 2021 blev der udført over 30.000 fertilitetsbehandlinger på danske patienter. Storkereden Fertilitetsklinik vil meget gerne hjælpe jer til drømmen om en baby.

Storkereden
Scanningsklinik

Oplev jeres barn
i 3D eller 4D og
få tryghed med en
trivselsvurdering

Med en 3D-scanning får I den ekstra dimension, der giver billedet dybde, og det er som at se jeres barn i virkeligheden. 4D betyder, at man kan se barnets i bevægelse/live, mens man scanner.

Få en snak med Storkeredens
dygtige jordemødre

Få en tryg og
god graviditet
med Storkeredens
jordemødre

Som et rigtig godt og tiltrængt supplement/alternativ til det offentliges tilbud om rutinemæssige jordemoderkonsultationer, tilbyder vi jordemodersamtaler, med vores dygtige og erfarne jordemødre.


+45 26 84 04 00
info@storkereden.nu

Storkereden Slagelse
Sorøvej 108
4200 Slagelse

Storkereden Holbæk
Smedelundsgade 16
4300 Holbæk

Storkereden Fensmark /Næstved
Næstvedvej 2 (Fensmark)
4684 Holmegård ( Sundhedshuset ifm Brugsen)