Gravide Fødselsforberedelse

Fødselsforberedelse

At forberede sig til fødslen er ret essentielt, til trods for at det netop er et område der i det offentlige system har overgået store besparelser.

Vi ved, at det har en stor betydning for såvel den gravide som hendes partner at være godt klædt på og have nogle konkrete redskaber til at komme godt igennem fødslen.

Hos Storkereden ønsker vi at give kommende forældre tryghed og tro på egen formåen i den store proces, som graviditet og fødsel er.

Derfor tilbyder vi fødselsforberedelsesforløb til dig/jer hvor vi tager udgangspunkt i jeres behov og hvor vi forbereder jer med teoretisk viden, brugbare værktøjer, og en god portion tillid til kroppens formåen og jeres samarbejde.

Hos Storkereden har vi gennem årerne hjulpet tusinder af familier godt og trygt igennem fødslen og den erfaring gør at vi præcist ved, hvordan I rustes bedst muligt til alle slags forløb og fødsler.

Vi skræddersyer forløbet til dig/jer både i længde og indhold.

Storkereden
Fertilitetsklinik

I er ikke alene
om jeres
ufrivillige
barnløshed

I Danmark kæmper mere end hver tiende af ufrivillig barnløshed. I 2021 blev der udført over 30.000 fertilitetsbehandlinger på danske patienter. Storkereden Fertilitetsklinik vil meget gerne hjælpe jer til drømmen om en baby.

Storkereden
Scanningsklinik

Oplev jeres barn
i 3D eller 4D og
få tryghed med en
trivselsvurdering

Med en 3D-scanning får I den ekstra dimension, der giver billedet dybde, og det er som at se jeres barn i virkeligheden. 4D betyder, at man kan se barnets i bevægelse/live, mens man scanner.

Få en snak med Storkeredens
dygtige jordemødre

Få en tryg og
god graviditet
med Storkeredens
jordemødre

Som et rigtig godt og tiltrængt supplement/alternativ til det offentliges tilbud om rutinemæssige jordemoderkonsultationer, tilbyder vi jordemodersamtaler, med vores dygtige og erfarne jordemødre.


+45 26 84 04 00
info@storkereden.nu

Storkereden Slagelse
Sorøvej 108
4200 Slagelse

Storkereden Holbæk
Smedelundsgade 16
4300 Holbæk

Storkereden Fensmark /Næstved
Næstvedvej 2 (Fensmark)
4684 Holmegård ( Sundhedshuset ifm Brugsen)