Fertilitet Heteroseksuelle par

Heteroseksuelle par

Vi starter med en indledende samtale med fokus på jer!

Barnløshed rammer rigtig mange par. Faktisk oplever 15-20 % af alle par infertilitet enten i perioder eller vedvarende.

På Storkereden Fertilitet vil vi kunne tilbyde behandling i form af insemination med en opkoncentrering af mandens egne sædceller. Vi gennemgår jeres livsstil og medicinske historik og kan på baggrund af dette samt en analyse af sædkvaliteten planlægge et realistisk forløb.

Vi rådgiver om både de psykiske og fysiske aspekter ved at være i behandling.

Vi starter med en indledende samtale med fokus på jer og jeres behov, og her gennemgår vi også de krav der er til blodprøver og samtykke der er før behandling kan starte.

Indledende samtale

Storkereden
Fertilitetsklinik

I er ikke alene
om jeres
ufrivillige
barnløshed

I Danmark kæmper mere end hver tiende af ufrivillig barnløshed. I 2021 blev der udført over 30.000 fertilitetsbehandlinger på danske patienter. Storkereden Fertilitetsklinik vil meget gerne hjælpe jer til drømmen om en baby.

Storkereden
Scanningsklinik

Oplev jeres barn
i 3D eller 4D og
få tryghed med en
trivselsvurdering

Med en 3D-scanning får I den ekstra dimension, der giver billedet dybde, og det er som at se jeres barn i virkeligheden. 4D betyder, at man kan se barnets i bevægelse/live, mens man scanner.

Få en snak med Storkeredens
dygtige jordemødre

Få en tryg og
god graviditet
med Storkeredens
jordemødre

Som et rigtig godt og tiltrængt supplement/alternativ til det offentliges tilbud om rutinemæssige jordemoderkonsultationer, tilbyder vi jordemodersamtaler, med vores dygtige og erfarne jordemødre.


+45 26 84 04 00
info@storkereden.nu

Storkereden Slagelse
Sorøvej 108
4200 Slagelse

Storkereden Holbæk
Smedelundsgade 16
4300 Holbæk

Storkereden Fensmark /Næstved
Næstvedvej 2 (Fensmark)
4684 Holmegård ( Sundhedshuset ifm Brugsen)