Info til Sundhedspersonale

Fødeklinik Storkereden har i samarbejde med Region Sjælland, gjort det muligt for kvinder bosiddende i regionen, at føde på Fødeklink Storkereden uden egenbetaling.

Det vil sige, at parret kan vælge at føde på fødeklinik på samme vilkår, som hvis de vælger et af regionens andre fødesteder.

Hvis parret, efter lægens informationer om regionens tilbud, ønsker at føde på klinikken, noteres dette på vandrejournalen under “ønsket fødested”. Kvinden skal vælge et “tilknytningshospital” hvor eventuelle ultralydsscanninger foretages og svangrepapirer sendes hertil. Når kvinden er nakkefoldscannet, sender det pågældende hospital papirerne videre til os. Efter fødslen laves barnets CPR-nr. af sognet, efter de har modtaget fødselsanmeldelsen fra os, og sendes til forældrene inden for 14 dage.

Parret skal selv rette henvendelse til Storkereden for at booke tid til en visiterende samtale.

Læs mere om forløb hos Storkereden og se materiale til print her

Dokumenter til sundhedspersonale

– Information til sundhedpersonale
– Overflytning af hjemme- og klinikfødsel
– Procedure for samarbejde med sygehusene i Region Sjælland
– Visitationskriterier
– Procedure for den ukomplicerede fødsel
– Procedure for blødning ante intra partum
– Procedure for dystoci i udvidelsesfasen
– Procedure for dystoci i uddrivningsfasen
– Procedure post partum blødning
– Genoplivning voksne
– Neonatal genoplivning

Vælg din afdeling af Storkereden