Vigtigt at vide

I dine overvejelser omkring det at føde på klinik, er det vigtigt at vide, at der ikke er lægehjælp på klinikken. En fødsel på fødeklinik Storkereden foregår altid udelukkende med tilstedeværelse af en af vores erfarne jordemødre.

Storkereden er bemandet af dygtige og erfarne jordemødre. Jordemødre er uddannede til at varetage den normale fødsel og opdage, hvis fødslen ikke udvikler sig normalt. Ved de mindste tegn på komplikationer, vil der ikke blive tilkaldt læge til klinikken, men du vil blive overflyttet til fødegangen af din jordemoder som følger med dig. Du kan også blive overflyttet til sygehuset, hvis du har brug for medicinsk smertelindring som fx epidural.

På sygehuset vil det være jordemoderen på afdelingen der har det overordnede ansvar for fødslen. Storkeredens jordemoder vil være der til at støtte jer som par og samarbejde med jordemoderen på afdelingen.

Overflytningen til hospitalet sker som regel stille og roligt i jeres egen bil og kun i mere akutte tilfælde i ambulance. 

Hvis vi skønner at du har behov for lægefaglig vurdering undervejs i graviditeten, sørger vi for at du bliver henvist til udredning og eventuel behandling på tilknytningshospitalet.

Vælg din afdeling af Storkereden