• Besøg Storkereden på facebook
  • Besøg Storkereden på Instagram
Strokereden cover

Information til sundhedpersonale

Overflytning af hjemme- og klinikfødsel

Procedure for samarbejde med sygehusene i Region Sjælland

Visitationskriterier

Procedure for den ukomplicerede fødsel

Procedure for blødning ante intra partum

Procedure for dystoci i udvidelsesfasen

Procedure for dystoci i uddrivningsfasen

Procedure post partum blødning

Genoplivning voksne

Neonatal genoplivning

page cover

STORKEREDEN har fantastiske
rammer til en fantastisk oplevelse