• Besøg Storkereden på facebook
  • Besøg Storkereden på Instagram
Strokereden cover

Etik

Graviditeten er en fantastisk tid, men også en tid hvor der åbner sig en hel ny verden af bekymringer. Scanninger kan, sammen med konsultationerne hos jordemoder og læge, være med til at afhjælpe nogen af disse bekymringer, men scanninger kan ikke give 100% garanti for, at barnet et sundt og raskt ved fødslen. En scanning er et øjebliksbillede og man kan ikke undersøge for alt, og man finder ikke altid alt det man undersøger for.

Nogen gange kan ultralydsscanninger give anledning til nye bekymringer, hvis der er strukturer der afviger fra det normale.

Det er derfor vigtigt, at scanningerne varetages af personer, der er uddannet til at lave disse undersøgelser og derfor vi har valgt at blive uddannet på Ultralydsklinikken på Hvidovre hospital.

Finder vi noget der afviger fra normalen, henviser vi dig til yderligere undersøgelser og scanning på det sygehus du skal føde på.

Heldigvis er langt de fleste børn sunde og velskabte og hvis alle undersøgelser er normale, er der god grund til, at du kan føle dig mere tryg.

STORKEREDEN har fantastiske
rammer til en fantastisk oplevelse